På årsmøtet i desember 2019 ble det valgt nytt styre i ASIS for 2020. Styret består av:

Svein Erik Fatnes, president (Daglig leder, Storm Sikkerhet)
Glenn Arild Pettersen, vise-president (Sikkerhets- og beredskapssjef, Høegh LNG)
Terje Ulfsten, styremedlem (Seniorrådgiver security, Posten Norge)
Tommy Bugge Hansen, styremedlem (sikringsrådgiver)
Gard Westby, styremedlem (Gard Westbye Risk Management Consultant)

Du kan melde deg inn på to måter:
1) For innmelding og betaling av kontingenten direkte til ”moderorganisasjonen” går du inn her og følger prosedyren som er greit forklart.

Du kan også melde deg inn ved å fylle ut de gule feltene i Søknadsskjema ASIS USA og sende til s-fatnes@online.no

Medlemskapet gir deg tilgang til et nettverk av nesten 40.000 globale sikkerhetskolleger, diverse seminarer og kongresser, litteratur, sertifiseringer, med mer.